Skočiť na obsah

Osud nášho návrhu

Začiatkom roka 2009 mesto zverejnilo zámer rekonštruovať a lepšie využiť priestor na ceste pred domom kultúry a železničnou stanicou – obrovskú asfaltovú plochu bez dopravného značenia slúžiacu na premávku a súčasne ako odstavná plocha. Táto cesta je významnou mestskou trasou aj pre cyklistov, spája hlavné obytné časti mesta s areálom strojární a zabezpečuje prístup k železničnej stanici a smerom na Milochov. Je preto rozhodne namieste zabezpečiť v tomto priestore ich bezpečný prejazd a plánovaná rekonštrukcia je k tomu viac ako vhodnou príležitosťou.

Do štúdie – plánu ako má toto miesto po novom vyzerať sme po konzultácii s dopravným projektantom doplnili na vozovku samostatné pruhy vyhradené pre cyklistov, ktoré sú v tomto mieste najvhodnejším riešením kvôli autobusovým zastávkam a veľkému pohybu chodcov po stranách cesty. Veľkorysá šírka vozovky (až k 30 m) to bohato umožňovala. Navrhli sme aj niekoľko malých zmien v projekte pre vyššiu bezpečnosť chodcov a zelený ostrovček oživujúci inak obrovskú asfaltovú plochu. Náš návrh, ktorý podporilo svojím podpisom množstvo ľudí sme odoslali vedeniu mesta.

Vedenie mesta návrh okamžite podporilo. Rekonštrukciu však realizuje vyšší územný celok (VÚC, resp. kraj) ako správca dotyčnej komunikácie; našu pripomienku tak mesto so svojím súhlasným stanoviskom preposlalo tam. A tam už pochopenie nenašla. VÚC sa rozhodol realizovať rekonštrukciu podľa pôvodného plánu, teda bez akýchkoľvek opatrení pre bezpečnosť cyklistov. Momentálne práve prebieha.

Neznamená to, že tam pruhy pre cyklistov nikdy nebudú. Podpora bicykla ako udržateľnej dopravy v meste je trendom v celej Európe na západ od nás. Raz to pochopia aj naši volení „zástupcovia“. Je len škoda, že potom bude treba zbíjačky a ďalšie verejné peniaze, aby sa o pol metra posunul parkovací ostrovček, ktorý sa dnes postaví. Niečo, čomu sme práve včasnou konštruktívnou pripomienkou chceli predísť. Je škoda tejto premárnenej príležitosti. A je škoda, že o podobe ulice nerozhoduje vedenie mesta ani jeho obyvatelia, ale VÚC, ktorý to vie zrejme lepšie.

Napriek tomu ďakujeme všetkým, ktorí pripomienku podporili. Zlepšovanie podmienok pre cyklistickú dopravu je beh na dlhú trať a aktivitu v tejto veci budeme vyvíjať aj naďalej. Veľmi pomôže, ak sa aj Vy za správne veci postavíte i v budúcnosti. Ďakujeme tiež ing. arch. Ladislavovi Balušíkovi za požičanie výkresu so štúdiou a ing. Květoslavovi Syrovému za ochotnú konzultáciu dopravného riešenia pre cyklistov.