Skočiť na obsah

List od mestského úradu pre VÚC

Považská Bystrica
11.05.2009

Vážený pán
Ing. Stanislav Lališ, riaditeľ SC TSK
Správa ciest TSK
Brnianska 3
911 50 Trenčín

Vážený pán riaditeľ,

na základe žiadosti Mgr. Posluchovej a spol. doručenej dňa 11.5 2009 na MsÚ Považská Bystrica, Vám ako správcovi komunikácie, ktorý zabezpečuje projekt rekonštrukcie cesty III/ 5171 v časti predstaničného priestoru v Považskej Bystrici zasielame návrh na pridanie vyhradených jazdných pruhov pre cyklistov.

Mesto Považská Bystrica podporuje tento návrh a odporúča rozpracovanú projektovú dokumentáciu doplniť v zmysle návrhu. Súčasne Vás žiadame o informáciu, v akom stave prípravy je uvedená akcia a kedy predpokladáte s jej realizáciou.

S pozdravom

MUDr. Miroslav Adame
primátor mesta

Vedúci útvaru SV a RM: Ing. Pavol Appel

Na vedomie: Mgr. Iva Posluchová