Skočiť na obsah

Koľko cyklistov je v meste v jeden bežný deň?

Sčítania automobilovej dopravy sa robia pravidelne a celoštátne. Koľko je však na cestách, cestičkách a chodníkoch Považskej Bystrice cyklistov, to nikto netuší. Netvoria dopravné zápchy, nesťažujú sa na nedostatok miesta na parkovanie, sú skrátka menej vidieť. Keď sa pridá fakt, že u predstaviteľov mesta či mestských poslancov nie je bicykel práve bežným spôsobom dopravy, výsledkom je, že prívetivosť mesta pre pohyb na bicykli je okrajovou záležitosťou, ktorá nikoho príliš nepáli. Pre získanie aspoň určitej predstavy som sa rozhodol spočítať, koľko cyklistov prechádza denne jedným konkrétnym miestom.

Presnejšie hneď dvoma cyklistami využívanými miestami – po cestičke pri Domanižanke pred jej vyústením do centra mesta a po Lánskej ulici hneď vedľa. Prieskum sa konal v bežný pracovný deň – štvrtok 16. júna 2011. Bolo slnečno a teplo, ideálne počasie.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že za celý deň (24 hodín) prejde miestom pri Domanižanke spolu približne 900 cyklistov, a vedľa po Lánskej cca. 440. Presné sčítanie prebehlo v špičkových hodinách ráno (4:00–9:00) a popoludní (14:00–20:00), počas ktorých bolo pri Domanižanke napočítaných 618 cyklistov a na Lánskej 281. V ostatnom čase bol počet cyklistov odhadnutý podľa obvyklého vývoja intenzity bicyklovej dopravy počas dňa známeho z odbornej literatúry.

Sčítanie cyklistov 2011

Vývoj intenzity cyklistov počas dňa ukazujú nasledujúce obrázky.

Intenzita cyklistov počas dňa, Domanižanka 16. 6. 2011. Počet cyklistov prechádzajúcich pri Domanižanke  pred jej vyústením do centra mesta v jednotlivých hodinách.Intenzita cyklistov počas dňa, Domanižanka 16. 6. 2011. Počet cyklistov prechádzajúcich pri Domanižanke pred jej vyústením do centra mesta v jednotlivých hodinách.

V grafe vidieť viacero zaujímavých informacií. Cestička pri Domanižanke má vyznamné aj dopravné aj rekreačné využitie. Dôsledkom sú počas dňa tri maximá. Ráno (5:00–8:00), kvôli cestám do práce smerujúcim prevažne do centra (oranžová oblasť). Poobede (13:00–16:00) – cesty z práce prevažne smerom od centra (žltá). Kvečeru (17:00–20:00) nasleduje nečakaná tretia špička a to vďaka rekreačným jazdám približne rovnako v oboch smeroch. Zvýšené množstvo ciest smerom od centra ráno medzi 6:00 a 7:00 má na svedomí pravdepodobne nemocnica.

Intenzita cyklistov počas dňa, Lánska ulica 16. 6. 2011. Počet cyklistov prechádzajúcich po Lánskej ulici pred jej vyústením do centra mesta v jednotlivých hodinách.Intenzita cyklistov počas dňa, Lánska ulica 16. 6. 2011. Počet cyklistov prechádzajúcich po Lánskej ulici pred jej vyústením do centra mesta v jednotlivých hodinách.

Na Lánskej prevažuje dopravné využitie s rannou dopravnou špičkou do centra a poobednou z centra v rovnakých časoch ako pri Domanižanke. Priamo v teréne sa dalo pozorovať, že kým ráno pri prázdnych cestách a skúsených každodenných cyklistoch idú prakticky všetci po ceste, popoludní a večer, keď sa pridávajú aj rekreačné jazdy, ide až tretina cyklistov po chodníku. Deti idú na Lánskej po chodníku všetky.

Najvyťaženejšou hodinou z celého dňa bol čas medzi 14:00 a 15:00, keď pri Domanižanke prešlo 81 cyklistov a po Lánskej 39.

Cestička pre cyklistov pri Lánskej ulici.Cestička pre cyklistov pri Lánskej ulici.Niekoľko ďalších pozorovaní z terénu: Na Lánskej sa už ráno s pribúdajúcou premávkou postupne presúva časť cyklistov na chodník. Na obavy o bezpečnosť a hustú premávku sa najčastejšie sťažujú aj respondenti v nedávno uskutočnenej ankete. Jedinú oficiálnu cestičku pre cyklistov mimo vozovky, ktorá v meste existuje (na Lánskej pred Hypernovou) využilo mizivé množstvo cyklistov. Dôvodom je zrejme napojenie jej koncov do okolia, dĺžka (asi 30 metrov) a z toho vyplývajúci jej dopravný význam v danom mieste. Subjektívne by som povedal, že medzi cyklistami bolo vidieť menšie množstvo ľudí s nadváhou, než je bežné v populácii.

Sčítanie cyklistov 2009

V septembri 2009 v ranných hodinách som uskutočnil podobný prieskum na rovnakom mieste. Počet cyklistov bol podobný, dokonca asi o 5 % vyšší. Dve tretiny boli muži, jedna tretina ženy. Prieskum bol zameraný nielen na počet, ale aj na smery, ktorými sa cyklisti v celej oblasti medzi Lánskou a začiatom centrálnej mestskej zóny pohybujú. Významnosť jednotlivých smerov ilustruje nasledujúci obrázok.

Najčastejšie smery cyklistov medzi Lánskou a CMZ. Sledované 10. 9. 2009 ráno, medzi 5:00 a 9:00. Hrúbka spojnice zodpovedá počtu cyklistov v konkrétnom smere. Číslami sú vyznačené počty cyklistov vchádzajúcich do a vychádzajúcich z oblasti.Najčastejšie smery cyklistov medzi Lánskou a CMZ. Sledované 10. 9. 2009 ráno, medzi 5:00 a 9:00. Hrúbka spojnice zodpovedá počtu cyklistov v konkrétnom smere. Číslami sú vyznačené počty cyklistov vchádzajúcich do a vychádzajúcich z oblasti.

Najviac cyklistov sa ráno pohybuje medzi cestičkou pri Domanižanke a centrálnou mestskou zónou (CMZ) a medzi Lánskou a CMZ. S odstupom nasleduje Partizánska ulica. Práve na týchto najvyužívanejších trasách – cestičke popri Domanižanke a CMZ boli pred niekoľkými rokmi umiestené dopravné značky zakazujúce jazdu na bicykli. Cyklista, jednoducho zmizni!

Celomestský prieskum

Na základe uskutočnených sčítaní možno odhadnúť, že spolu s teraz nesledovanou Partizánskou a Kuzmányho ulicou sa v priaznivý deň medzi južnou a centrálnou časťou mesta presunie na bicykli až okolo 1500 ľudí. To už je počet, ktorý sa nedá prehliadať.

Na skutočne koncepčné riešenie bicyklovej dopravy je potrebný podobný prieskum na viacerých miestach v meste. Získa sa tým model, kadiaľ sa pohybuje na bicykli najviac ľudí – kde je najdôležitejšie vytvoriť pre nich vhodné podmienky. Obvykle sa takýto prieskum koná ako súčasť spracovania generelu cyklistickej dopravy. Na ten, hoci ho ukladá územný plán mesta už od roku 2008, však stále čakáme.

Ak vás vec zaujala a chceli by ste niekedy v budúcnosti s takýmto prieskumom pomôcť, ozvite sa.