Skočiť na obsah

Výsledok podaných pripomienok

V tomto roku bol dokončený nový územný plán mesta a súčasne s ním i podrobnejšie riešenie dopravy, tzv. generel dopravy. Naše pripomienky požadujúce, aby bolo zahrnuté aj dopravné využitie bicykla v meste boli akceptované a do záväznej časti územného plánu sa (v bode Z.7.1.6) dostalo vypracovanie špecializovaného generelu cyklistickej dopravy.

Lepším riešením by prirodzene bolo riešiť cyklistickú dopravu už v základom generele dopravy ako rovnocennú s ostatnými druhmi a ako súčasť dopravného systému mesta. Teraz je tvorba špecializovaného cyklistického generelu obmedzovaná základným generelom dopravy, ktorý na bicykel v meste nemyslí a počíta len s motorovou dopravou. Integrované riešenie všetkých druhov dopravy je však v našich krajinách stále hudbou budúcnosti a aspoň následné spracovanie cyklistického generelu je rozhodne krok správnym smerom.

Územný plán i generel dopravy boli v júli schválené mestským zastupiteľstvom. Na priamu otázku k cyklistickej doprave tam sľubil primátor MUDr. Miroslav Adame, že mesto bude týmto smerom vyvíjať aktivitu a že mieni získať nenávratné finančné príspevky na rozvoj cyklistiky v meste. Zároveň sa vyslovil za koncepčné riešenie. S tým možno iba súhlasiť.

Zostáva teda len, aby mesto skutočne nechalo vypracovať toto koncepčné riešenie – generel cyklistickej dopravy. Ako má dobrý generel vyzerať a kto ho má vytvoriť? Tomu sa venujeme v téme Načo je nám generel cyklistickej dopravy.