Skočiť na obsah

Náš cieľ

Naším cieľom je, aby boli v Považskej Bystrici vytvorené podmienky pre každodenné používanie bicykla a aby sa k bezmotorovej doprave pristupovalo ako k rovnocennému spôsobu dopravy. Chceme, aby sa v meste dalo bezpečne, rýchlo a pohodlne pohybovať na bicykli i pešo. Našou snahou je tiež propagácia šetrných druhov dopravy (verejná, bezmotorová, pešia, zdieľanie áut), zvýšenie ich popularity a ozdravenie prostredia, v ktorom denne žijeme.

V meste trávime drvivú väčšinu nášho života. Preto má byť predovšetkým prostredím príjemným a zdravým pre život. Chceme mesto, v ktorom ulica nie je len rušným dopravným koridorom, ale aj miestom pre stretávanie, oddych, trávenie voľného času a priestorom pre kultúru. Mesto, ktoré doprava nerozdeľuje, ale spája.

Naším cieľom je dosiahnuť v Považskej Bystrici konkrétne zmeny. Chceme spolupracovať s vedením mesta a hľadať riešenia; nie počúvať dôvody, prečo to (teraz) nejde.