Skočiť na obsah

Zakázané územie

Mrazivé januárové ráno, tma. Červené blikačky jedna za druhou križujú ešte spiace centrum mesta. Slnečné popoludnie a dve staršie dámy opierajúc sa o bicykle zabraté v družnom rozhovore pri náhodnom stretnutí pred podchodom. Rodina s malými deťmi vracajúca sa popri Domanižanke z cyklistického výletu. To sú každodenné obrázky z Považskej Bystrice, kde je bicykel celkom bežným dopravným prostriedkom. Kým v Paríži, Barcelone či Londýne sa v súčasnosti snažia veľkolepými projektami tisícov verejných bicyklov priviesť obyvateľov k využívaniu bicykla na pohyb po meste, Považská Bystrica už cyklodopravu dávno zažitú má. Zdá sa však, akoby sa jej paradoxne snažila zbaviť.

Centrum Považskej Bystrice. Červeno vyznačené oblasti sú pre cyklistu „zakázaným územím“, bicykel tam môže len tlačiť. (Stav v marci 2010.)Centrum Považskej Bystrice. Červeno vyznačené oblasti sú pre cyklistu „zakázaným územím“, bicykel tam môže len tlačiť. (Stav v marci 2010.)Pomaly a nenápadne pribúdajú na tradičných trasách cyklistov zákazové dopravné značky – „Zákaz vjazdu všetkým vozidlám“ a „Cesta pre peších“, obe vylučujúce jazdu na bicykli. Po zakreslení dopravných značiek obmedzujúcich pohyb cyklistov do mapy s prekvapením zistíme, že celý stred mesta je „zakázaným územím“, kde môžete bicykel len tlačiť. Rovnako cesta popri Domanižanke – najvyužívanejšia trasa v meste spájajúca veľké obytné oblasti s centrom. Cyklisti sú takto vytlačení na hlavné cesty medzi hustú automobilovú premávku, kde sa oprávnene cítia ohrození a mnohí ľudia si do mesta na bicykli netrúfnu. Z bezpečných prvkov cyklistickej infraštruktúry nenájdu na cestách prakticky žiadny.

Nezmyselná značka pred kinom Mier. Označuje cestičku pre chodcov a cyklistov, kde je však zakázaný vjazd všetkým vozidlám, teda ja cyklistom.Nezmyselná značka pred kinom Mier. Označuje cestičku pre chodcov a cyklistov, kde je však zakázaný vjazd všetkým vozidlám, teda ja cyklistom.Všímavý cyklista v meste objaví medzi dopravnými značkami aj skutočné kuriozity. Cesta pre peších a cyklistov pred kinom Mier, kde je však súčasne vjazd cyklistom zakázaný (spolu s ostatnými vozidlami). Odbočka z Ulice Slovenských partizánov k obchodným domom – hoci je podľa značky vyhradená len pre cyklistov, využíva sa ako frekventovaný príjazd k parkoviskám. Z opačného smeru sa táto „cyklocestička“ hneď bezradne stráca do priestoru parkoviska pred hotelom Manín bez náznaku, ktorým smerom pokračovať. Zdá sa, akoby bolo rozmiestnených pár značiek, ktoré práve zostali na sklade. Všímavý cyklista takto rýchlo pochopí, že značenie nemôže brať doslovne, ale s rozumom.

Nemožno sa potom čudovať, že sa cyklisti viac riadia svojimi skúsenosťami než dopravným značením. Vidia, že pri Domanižanke sa vždy zmestili chodci i cyklisti bez konfliktov a aj v centrálnej pešej zóne je miesta dosť. Vedome či nevedome tak dopravné značenie niekedy porušujú.

Stav, keď sa porušujú predpisy by nemal byť normálny. Na mnohých miestach nie je také obmedzujúce dopravné značenie potrebné a spolu s niektorými kuriozitami znižuje rešpekt k dopravným značkám vôbec. Aj tam, kde ich skutočne treba. Zároveň to odrádza od cesty na bicykli kvôli hrozbe pokuty alebo zranenia na hlavnej ceste. Zbytočnými obmedzeniami takto mesto rozvoj cyklodopravy nielenže nepodporuje, ale v ňom naopak bráni.

Prehodnotenie zákazov vjazduPrehodnotenie zákazov vjazduPritom stačí tak málo. Sprehľadniť dopravné značenie týkajúce sa cyklistov a stanoviť ho tak, aby sa dalo dodržiavať a používať pri tom v meste bicykel ako dopravný prostriedok. Pri umiestňovaní dopravných značiek myslieť na to, že existujú aj cyklisti a zvážiť, či je skutočne nutné na konkrétnom mieste ich vylúčenie. Namiesto zákazu vjazdu všetkým vozidlám použiť zákaz vjazdu motorovým vozidlám, pridávať dodatkové tabuľky „OKREM CYKLISTOV“. Na mieste cesty pre peších je možná spoločná cesta pre peších a cyklistov. Sprístupniť cyklistom pešie zóny – v zahraničí bežná prax. Na miestach v rámci pešej zóny, kde by bol pohyb cyklistov skutočne nevhodný ich vylúčiť samostatnou značkou, ako to už v časti centrálnej mestskej zóny je. Sprejazdniť vybrané jednosmerky pre cyklistov v oboch smeroch a zreteľne ich označiť. Skrátka zosúladiť dopravné značenie s fungujúcim stavom dopravy na bicykli.

V Bratislavských novinách sa uskutočnila anketa o tom, aký dopravný režim by tam mal platiť v peších zónach. Z viac než tritisíc odpovedí bolo 60% za vjazd cyklistov bez obmedzenia, 31% je za zákaz vjazdu cyklistov, 6% za možnosť vjazdu aj autom.

Táto zmena sa dá, na rozdiel od výstavby, urobiť ihneď a je to veľa muziky prakticky zadarmo. Dokáže zlepšiť prívetivosť mesta k cyklistom a vysiela jasný signál: „Počítame s bicyklom v meste a podporujeme tento zdravý spôsob dopravy.“ A takýto signál všetci súčasní cyklisti, i tí potenciálni, zatiaľ váhajúci, veľmi ocenia.