Skočiť na obsah

Parkovisko v nemocničnom parku?

Mestský úrad Považská Bystrica
Centrum 2/3
017 01 Považská Bystrica
29. 6. 2010

Vec
Pripomienka k návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Považská Bystrica – Zmeny a doplnky č. 2“

Navrhujeme vrátiť funkčné využitie celého územia parku pred nemocnicou na verejný park a statickú dopravu riešiť v priestore areálu nemocnice. Hromadné parkovanie tak, ako je navrhnuté v územnom pláne (obr. 1) znamená zničenie takmer tretiny plochy cenného parku. V areáli nemocnice pritom ležia nevyužité omnoho väčšie prázdne plochy.

Rozsiahle hluché plochy v areáli nemocnice sú v súčasnosti pokryté burinou a ruinami (obr. 3), územný plán ich využitie podrobnejšie nešpecifikuje (obr. 2). Budova v ňom naznačená už v skutočnosti nestojí. Tento priestor poskytuje väčšiu parkovaciu kapacitu než územie pred nemocnicou, s nízkymi nákladmi na zriadenie, prístupovou komunikáciou a bez zásahu do vzrastlej zelene. Navyše, potreba parkovania v tejto oblasti je v prevažnej miere od návštevníkov a zamestnancov nemocnice s poliklinikou, parkovanie v areáli nemocnice je tak prirodzeným a vhodným riešením.

Park pred nemocnicou s bohatou druhovou skladbou a v rámci mesta unikátnou kompozíciou má aj vo vzťahu k blízkej nemocnici mimoriadny význam. Je využívaný verejnosťou k odpočinku, rodičmi a deťmi v každom ročnom období.

Územný plán Považskej Bystrice nenavrhuje v širšom centre mesta žiadny významnejší nový park. Naopak, niektoré existujúce parkové a zelené plochy v meste sú určené na zastavanie alebo na parkoviská (park pred železničnou stanicou, centrum mesta pri fontáne). Aj z tohoto dôvodu považujeme za zásadnú zmenu v územnom pláne, ktorá zaručí zachovanie nemocničného parku v jeho celistvosti.

S pozdravom,

Mgr. Iva Posluchová
Bystricykel

Obr 2. Areál nemocnice v územnom pláne.Obr 2. Areál nemocnice v územnom pláne.Obr 1. Park pred nemocnicou v územnom pláne.Obr 1. Park pred nemocnicou v územnom pláne.

Obr. 3. V areáli nemocnice.Obr. 3. V areáli nemocnice.

Pripomienka vo formáte PDF.Komentáre

Videl som v telke diskusiu poslancov mes. zast. (a hlavne tých, čo sedia aj vo VUC) k téme parkovania v okolí nemocnice - fraška ako vždy. Operovali tam štatistikami o počte parkovacích miest v areáli iných nemocníc - napr. nemocnice v TN, kde samozrejme vychádzali výrazne nižšie čísla a nemocnica v PB tak na tom bola "akože lepšie".
Avšak to, že na druhej strane Legionárskej ul. oproti vchodu do areálu nemocnice v TN sa nachádza obchodné centrum s parkoviskom, ktoré "poslúži" aj návštevníkom nemocnice sa akosi nezmienili ...
Ale my, čo musíme jazdiť do nemocnice v TN po tom, čo nám slávni poslanci VUC zrušili niektoré oddelenia v PB to dobre vieme, takže nás nejakými "štatistikami" neoblbnú.
Vôbec ma neprekvapuje, že nejaké duté hlavy vymyslia splanírovať kusisko parku miesto toho, aby radšej zrušili nefunkčnú fontánu vedla parkoviska a na jej mieste rozšírili jestvujúce parkovisko - betón nahradí betón a zeleň zostane zachovaná. Ani nemá zmysel aby som tu vysvetľoval ako negatívne ovplyvňuje klímu v meste betón a naopak ako pozitívne zeleň.
My - jednoduchí ľudia, čo si radi posedíme v parku to predsa vieme, a nejakí poslanci, čo sa prevážajú klimatizovaným autom z jednej klimatizovanej budovy do druhej to aj tak "nechcú" pochopiť.

No zeleň v meste nám pomaličky ubúda. Ja neviem, či si ľudia, ktorí ju nahrádzajú alebo sa chystajú nahradiť betónovými plochami uvedomujú, čo robia. Zaujímalo by ma, či môžu vyrubovať len tak a či nemajú povinnosť to niečím aj nahradiť (mám na mysli novú zeleň) - výrub stromov na Nálepkovej ulici, výrub stromov v parku pred spolákom oproti železničnej stanici. T
ie stromy rástli desiatky rokov a parkovisko či nejakú stavbu ľudia postavia za rok. Budova sa postaví ľahko, ale strom ako zázrakom nedáte na nejaké miesto za rok. Je to dosť vážny nepomer, ktorý by mali ľudia brať do úvahy.