Skočiť na obsah

Odpoveď primátora

Vážený pán
Mgr. Jaroslav Semančík
Občianske združenie Bystricykel

Vážený pán Mgr. Semančík,

už úvodom listu Vás chcem ubezpečiť, že osobne podporujem rozvoj cyklistickej dopravy v meste Považská Bystrica. Vaše názory, myšlienky a námety uvedené v žiadosti ako aj konkrétne skúsenosti z krajín, kde cyklistickej doprava priala dlhodobá tradícia v zhode s podporou orgánov verejnej správy sú zaujímavé a inšpirujúce.

Naše v súčasnosti dopravne ťažko skúšané mesto malo v minulosti veľmi rozvinutú cyklistickú dopravu, čo vyplývalo z vtedajších podmienok. Poctivo a bez ilúzií možno konštatovať, že v daných ekonomických podmienkach išlo o prirodzený vývoj a stav bez inej reálnej alternatívy. V súčasných ekonomických podmienkach je u nás pravdepodobný ďalší rozvoj automobilovej dopravy. Uvedomujem si, že geometrický rast počtu automobilov má aj výrazné negatíva a musí mať aj určité hranice. Ide o komplex veľmi vážnych problémov nadregionálneho charakteru. Súhlasím s Vami, že úloha verejnej správy, je v rámci svojich možností a kompetencií ovplyvňovať a podporovať rozvoj cyklistickej dopravy, ktorá je bez akýchkoľvek pochybností z viacerých dôvodov veľmi dobrou alternatívou.

V kontexte ekonomickej a finančnej krízy a kategorického prepadu príjmov rozpočtu mesta ťažko predvídať ochotu poslancov mestského zastupiteľstva použiť veľmi obmedzené prostriedky na koncepčný podklad generel cyklistickej dopravy. Okrem niekoľkých skôr pripravených väčších stavieb bude potrebné rozpočet mesta pre rok 2010 orientovať predovšetkým na udržanie vitálných funkcií – teda nevyhnutnú údržbu, odpadové hospodárstvo, verejnú dopravu, verejné osvetlenie a podobne.

Je mojím cieľom pokúsiť sa založiť aspoň takýto nehmotný základný kameň pre podporu cyklistickej dopravy v meste Považská Bystrica. Do akej miery sa to podarí napovie príprava rozpočtu mesta pre rok 2010.

S pozdravom,

MUDr. Miroslav Adame
primátor mesta