Skočiť na obsah

List poslancom k rozpočtu na rok 2010

4. máj 2010
Považská Bystrica

Vážený pán poslanec, pani poslankyňa,

obraciam sa na Vás, na zodpovedných za rozhodovanie o rozvoji mesta, ohľadom dopravných priorít v návrhu rozpočtu na rok 2010.

V návrhu rozpočtu na rok 2010 je v kapitálovej časti určené na dopravu takmer 450 tisíc eur (tj. 13,5 mil. korún). Z nich sa 99,4 % venuje na nové parkovacie miesta. Všetky nové investície do rozvoja dopravy v meste sa teda minú na parkoviská, na podporu individuálnej automobilovej dopravy. Na rozvoj menej zaťažujúcich druhov dopravy paradoxne nezostáva nič. Je nepochybné, že parkovanie je v meste trvalým problémom. Ani vynaloženie celého kapitálového dopravného rozpočtu však situáciu nedokáže riešiť.

Za celú vyčlenenú sumu je možné postaviť okolo 200 nových parkovacích miest. Nárast počtu osobných automobilov v meste je však v poslednej dobe cca. 800 ročne [1]. Vytvorí sa teda miesto len pre každé štvrté z osobných vozidiel, ktoré pribudnú v tomto roku a dokonca žiadne nové miesto pre vozidlá dnes v meste stojace. Napriek všetkým vynaloženým prostriedkom bude situácia s parkovaním o rok ešte horšia než je dnes. Je to cesta, ktorá nikam nevedie.

Riešením situácie s dlhodobou perspektívou je podpora úspornejších a udržateľných druhov dopravy v meste, ako je verejná doprava, pešia a bicyklová. Týmto smerom ide stále viac miest a u obyvateľov za to žnú veľmi priaznivý ohlas. Nadmerný automobilizmus je totiž záťažou nie len pre mestský rozpočet, ale aj z hľadiska priestorového. Mesto sa pre potreby parkovania nafúknuť nedá. A parkovacie domy či podzemné garáže sú niekoľkonásobne drahšie než bežné parkovacie miesta, preto zostávajú len plánmi. Doplácajú na to zelené plochy a životné prostredie v meste.

Kým aspoň mestská hromadná doprava sa z rozpočtu podporuje, na rozvoj nemotorovej dopravy sa nedáva ani euro. Pritom niet pochýb, že jej väčšie rozšírenie by bolo pre mesto veľkým prínosom.

Týmto Vás chceme požiadať o poslanecký návrh na vyčlenenie prostriedkov na podporu rozvoja nemotorovej dopravy v meste do rozpočtu na rok 2010, ktorý sa bude prejednávať na najbližšom mestskom zastupiteľstve. Najpotrebnejšie je v súčasnosti spracovať koncepciu rozvoja bicyklovej dopravy v meste, čo ukladá aj záväzná časť územného plánu (v bode Z.7.1.6) schválená v roku 2008. K spracovaniu koncepcie však stále nedošlo. Odporúčame v rozpočte na rok 2010 vyčleniť 20 tisíc eur na spracovanie koncepcie a 10 tisíc eur na drobné opatrenia počas roka zlepšujúce v meste podmienky pre pohyb na bicykli (vyrovnanie obrubníkov, dopravné značenie apod.).

Navrhovaná suma spolu tvorí len asi 6 % z kapitálového rozpočtu na dopravu. Za túto cenu sa dá účinne zahájiť rozvoj bicyklovej dopravy v meste, čo prinesie osoh tisíckam ľudí, ktorí chcú v meste používať bicykel, no často sa neodvážia. Alebo niekde postaviť o 10–15 parkovacích miest viac. Čo z toho bude pre mesto prínosnejšie?

Uvedomujeme si, že obzvlášť v súčasnosti treba hľadať v rozpočte úspory. Rozvoj mestskej cyklistiky je takouto úsporou – predchádza omnoho vyšším nákladom, ktoré každoročne vyžaduje individuálny automobilizmus. Úsporou o to väčšou, čím skôr sa s rozvojom nemotorovej dopravy začne. Nepremárnime ďalší rok.

Vážený pán poslanec, pani poslankyňa, veríme, že podporíte tento návrh a navrhnete ho na rokovaní mestského zastupiteľstva.

S pozdravom,

Mgr. Jaroslav Semančík
predseda občianskeho združenia Bystricykel
www.bystricykel.sk

[1] Zdroj: Prehľad dynamiky nárastu osobných a nákladných motorových vozidiel v okrese Považská Bystrica od roku 2003 zverejnený na webstránke mesta

Obr 2. Bicyklová doprava v zahraničí. Pri dlhodobej podpore zo strany mesta dosahuje až  20–40% podiel na celkovej doprave.Obr 2. Bicyklová doprava v zahraničí. Pri dlhodobej podpore zo strany mesta dosahuje až 20–40% podiel na celkovej doprave.Obr 1. Porovnanie ročného nárastu vozidiel v meste (800) s počtom nových parkovacích miest, ktoré umožňuje vybudovať rozpočet na rok 2010 (200) a s nákladmi na rozvoj bicyklovej dopravy v meste (ekvivalent 10 –15 park. miest).Obr 1. Porovnanie ročného nárastu vozidiel v meste (800) s počtom nových parkovacích miest, ktoré umožňuje vybudovať rozpočet na rok 2010 (200) a s nákladmi na rozvoj bicyklovej dopravy v meste (ekvivalent 10 –15 park. miest).

Obr 3. Kapitálové výdavky na dopravu v návrhu rozpočtu mesta. 99,4 % tvoria náklady na parkovanie.Obr 3. Kapitálové výdavky na dopravu v návrhu rozpočtu mesta. 99,4 % tvoria náklady na parkovanie.

List poslancom vo formáte PDF.