Skočiť na obsah

Vývoj počtu cyklistov v Považskej Bystrici v rokoch 1995–2010

Vývoj počtu cyklistov v Považskej Bystrici v rokoch 1995–2010

Šírka obdĺžnika na jednotlivých úsekoch ciest odpovedá počtu cyklistov v špičkovej hodine.